Miroslaw Orzechowski

Imię i nazwisko: Miroslaw Orzechowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2006-07-04

Data urodzenia: 1957-09-28

Liczba glosow: 3474

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Lodz

Okreg wyborczy: 9 Lodz

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2006-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-09-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 3474 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Lodz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 9 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w wrześniu
- w 28 dniu miesiąca