Miroslaw Pawlak

Imię i nazwisko: Miroslaw Pawlak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Miroslaw Pawlak - II kadencja 1993 - 1997
- Miroslaw Pawlak - III kadencja 1997 - 2001
- Miroslaw Pawlak - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1942-02-04

Liczba glosow: 6684

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Zielonki

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1942-02-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 6684 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Zielonki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1942 roku
- w lutym
- w 04 dniu miesiąca