Pawel Arndt

Imię i nazwisko: Pawel Arndt
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Pawel Arndt - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1954-01-21

Liczba glosow: 6546

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Gniezno

Okreg wyborczy: 37 Konin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier budownictwa ladowego

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-01-21 (Data urodzenia)
- posłowie z 6546 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Gniezno (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 37 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier budownictwa ladowego (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w styczniu
- w 21 dniu miesiąca