Piotr Gadzinowski

Imię i nazwisko: Piotr Gadzinowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Piotr Gadzinowski - III kadencja 1997 - 2001
- Piotr Gadzinowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1957-05-16

Liczba glosow: 11650

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Czestochowa

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-05-16 (Data urodzenia)
- posłowie z 11650 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Czestochowa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w maju
- w 16 dniu miesiąca