Piotr Misztal

Imię i nazwisko: Piotr Misztal
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1965-10-19

Liczba glosow: 8890

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Lodz

Okreg wyborczy: 9 Lodz

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1965-10-19 (Data urodzenia)
- posłowie z 8890 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Lodz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 9 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1965 roku
- w październiku
- w 19 dniu miesiąca