Przemyslaw Andrejuk

Imię i nazwisko: Przemyslaw Andrejuk
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1977-09-02

Liczba glosow: 7000

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Koden

Okreg wyborczy: 7 Chelm

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1977-09-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 7000 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Koden (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 7 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1977 roku
- w wrześniu
- w 02 dniu miesiąca