Przemyslaw Edgar Gosiewski

Imię i nazwisko: Przemyslaw Edgar Gosiewski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1964-12-05

Liczba glosow: 31253

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Slupsk

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1964-12-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 31253 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Slupsk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1964 roku
- w grudniu
- w 05 dniu miesiąca