Radoslaw Parda

Imię i nazwisko: Radoslaw Parda
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1979-06-28

Liczba glosow: 7856

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Wroclaw

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1979-06-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 7856 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Wroclaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1979 roku
- w czerwcu
- w 28 dniu miesiąca