Renata Rochnowska

Imię i nazwisko: Renata Rochnowska
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Renata Rochnowska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1949-02-02

Liczba glosow: 7411

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Wawrowice

Okreg wyborczy: 34 Elblag

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-02-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 7411 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Wawrowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 34 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w lutym
- w 02 dniu miesiąca