Robert Kolakowski

Imię i nazwisko: Robert Kolakowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1963-03-15

Liczba glosow: 5335

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Ciechanow

Okreg wyborczy: 16 Plock

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: historyk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-03-15 (Data urodzenia)
- posłowie z 5335 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Ciechanow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 16 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z historyk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w marcu
- w 15 dniu miesiąca