Robert Pantera

Imię i nazwisko: Robert Pantera
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2006-05-12

Data urodzenia: 1960-06-21

Liczba glosow: 4787

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Dabrowa Tarnowska

Okreg wyborczy: 15 Tarnow

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pedagog - nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2006-05-12 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-06-21 (Data urodzenia)
- posłowie z 4787 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Dabrowa Tarnowska (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pedagog - nauczyciel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w czerwcu
- w 21 dniu miesiąca