Ryszard Galla

Imię i nazwisko: Ryszard Galla
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1956-07-22

Liczba glosow: 9072

Lista: Mniejszosc Niemiecka

Miejsce urodzenia: Wroclaw

Okreg wyborczy: 21 Opole

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-07-22 (Data urodzenia)
- posłowie z 9072 (Liczba glosow)
- posłowie z Mniejszosc Niemiecka (Lista)
- posłowie z Wroclaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier mechanik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w lipcu
- w 22 dniu miesiąca