Ryszard Knosala

Imię i nazwisko: Ryszard Knosala
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1949-08-08

Liczba glosow: 9087

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Opole

Okreg wyborczy: 21 Opole

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-08-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 9087 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Opole (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w sierpniu
- w 08 dniu miesiąca