Sebastian Karpiniuk

Imię i nazwisko: Sebastian Karpiniuk
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1972-04-12

Liczba glosow: 9767

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Kolobrzeg

Okreg wyborczy: 40 Koszalin

Stan cywilny: kawaler

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: radca prawny

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1972-04-12 (Data urodzenia)
- posłowie z 9767 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Kolobrzeg (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 40 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z radca prawny (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1972 roku
- w kwietniu
- w 12 dniu miesiąca