Slawomir Jeneralski

Imię i nazwisko: Slawomir Jeneralski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1961-07-28

Liczba glosow: 4343

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Bydgoszcz

Okreg wyborczy: 4 Bydgoszcz

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1961-07-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 4343 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Bydgoszcz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 4 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1961 roku
- w lipcu
- w 28 dniu miesiąca