Slawomir Nowak

Imię i nazwisko: Slawomir Nowak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Slawomir Nowak - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1974-11-12

Liczba glosow: 9061

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Gdansk

Okreg wyborczy: 25 Gdansk

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: politolog

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1974-11-12 (Data urodzenia)
- posłowie z 9061 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Gdansk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z politolog (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1974 roku
- w listopadzie
- w 12 dniu miesiąca