Slawomir Rybicki

Imię i nazwisko: Slawomir Rybicki
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Slawomir Rybicki - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1960-06-23

Liczba glosow: 12557

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Gdansk

Okreg wyborczy: 35 Olsztyn

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-06-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 12557 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Gdansk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z mgr prawa (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w czerwcu
- w 23 dniu miesiąca