Stanislaw Kalemba

Imię i nazwisko: Stanislaw Kalemba
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Stanislaw Kalemba - I kadencja 1991 - 1993
- Stanislaw Kalemba - II kadencja 1993 - 1997
- Stanislaw Kalemba - III kadencja 1997 - 2001
- Stanislaw Kalemba - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1947-10-25

Liczba glosow: 7830

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Piekary

Okreg wyborczy: 38 Pila

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-10-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 7830 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Piekary (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 38 Pila (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inz. rolnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w październiku
- w 25 dniu miesiąca