Stanislaw Lamczyk

Imię i nazwisko: Stanislaw Lamczyk
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1957-12-08

Liczba glosow: 6276

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Brusy

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-12-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 6276 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Brusy (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w grudniu
- w 08 dniu miesiąca