Stanislaw Papiez

Imię i nazwisko: Stanislaw Papiez
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Stanislaw Papiez - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2006-11-14

Data urodzenia: 1965-03-29

Liczba glosow: 2444

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 13 Krakow

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2006-11-14 (Data slubowania)
- posłowie z 1965-03-29 (Data urodzenia)
- posłowie z 2444 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 13 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1965 roku
- w marcu
- w 29 dniu miesiąca