Stanislaw Tadeusz Huskowski

Imię i nazwisko: Stanislaw Tadeusz Huskowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1953-04-24

Liczba glosow: 12334

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Wroclaw

Okreg wyborczy: 3 Wroclaw

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: senator V kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: polityk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-04-24 (Data urodzenia)
- posłowie z 12334 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Wroclaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 3 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z senator V kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z polityk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w kwietniu
- w 24 dniu miesiąca