Stanislaw Zajac

Imię i nazwisko: Stanislaw Zajac
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Stanislaw Zajac - I kadencja 1991 - 1993
- Stanislaw Zajac - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1949-01-05

Liczba glosow: 25225

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Swiecany

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel III kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: adwokat

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-01-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 25225 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Swiecany (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z adwokat (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w styczniu
- w 05 dniu miesiąca