Stanislaw Zmijan

Imię i nazwisko: Stanislaw Zmijan
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Stanislaw Zmijan - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1956-12-13

Liczba glosow: 7708

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Tarnogrod

Okreg wyborczy: 7 Chelm

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inz. budownictwa

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-12-13 (Data urodzenia)
- posłowie z 7708 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Tarnogrod (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 7 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inz. budownictwa (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w grudniu
- w 13 dniu miesiąca