Szymon Pawlowski

Imię i nazwisko: Szymon Pawlowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1978-05-12

Liczba glosow: 7984

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Sanok

Okreg wyborczy: 20 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1978-05-12 (Data urodzenia)
- posłowie z 7984 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Sanok (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 20 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1978 roku
- w maju
- w 12 dniu miesiąca