Szymon Stanislaw Gizynski

Imię i nazwisko: Szymon Stanislaw Gizynski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1956-08-03

Liczba glosow: 15840

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Czestochowa

Okreg wyborczy: 28 Czestochowa

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel na Sejm RP

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-08-03 (Data urodzenia)
- posłowie z 15840 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Czestochowa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 28 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel na Sejm RP (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w sierpniu
- w 03 dniu miesiąca