Tadeusz Iwinski

Imię i nazwisko: Tadeusz Iwinski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Tadeusz Iwinski - I kadencja 1991 - 1993
- Tadeusz Iwinski - II kadencja 1993 - 1997
- Tadeusz Iwinski - III kadencja 1997 - 2001
- Tadeusz Iwinski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1944-10-28

Liczba glosow: 9734

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Piastow

Okreg wyborczy: 35 Olsztyn

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-10-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 9734 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Piastow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w październiku
- w 28 dniu miesiąca