Tadeusz Jarmuziewicz

Imię i nazwisko: Tadeusz Jarmuziewicz
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Tadeusz Jarmuziewicz - III kadencja 1997 - 2001
- Tadeusz Jarmuziewicz - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1957-09-21

Liczba glosow: 9635

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Pilawa Gorna

Okreg wyborczy: 21 Opole

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier elektryk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-09-21 (Data urodzenia)
- posłowie z 9635 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Pilawa Gorna (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier elektryk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w wrześniu
- w 21 dniu miesiąca