Tadeusz Plawgo

Imię i nazwisko: Tadeusz Plawgo
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2006-05-12

Data urodzenia: 1964-10-15

Liczba glosow: 2213

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Olsztyn

Okreg wyborczy: 35 Olsztyn

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2006-05-12 (Data slubowania)
- posłowie z 1964-10-15 (Data urodzenia)
- posłowie z 2213 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Olsztyn (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1964 roku
- w październiku
- w 15 dniu miesiąca