Tadeusz Slawecki

Imię i nazwisko: Tadeusz Slawecki
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Tadeusz Slawecki - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1957-08-27

Liczba glosow: 6879

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Czemierniki

Okreg wyborczy: 7 Chelm

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-08-27 (Data urodzenia)
- posłowie z 6879 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Czemierniki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 7 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w sierpniu
- w 27 dniu miesiąca