Tomasz Gorski

Imię i nazwisko: Tomasz Gorski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1973-08-15

Liczba glosow: 8664

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Poznan

Okreg wyborczy: 39 Poznan

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: srednie ogolne

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1973-08-15 (Data urodzenia)
- posłowie z 8664 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Poznan (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z srednie ogolne (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1973 roku
- w sierpniu
- w 15 dniu miesiąca