Tomasz Latos

Imię i nazwisko: Tomasz Latos
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1964-08-03

Liczba glosow: 10059

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Poznan

Okreg wyborczy: 4 Bydgoszcz

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1964-08-03 (Data urodzenia)
- posłowie z 10059 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Poznan (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 4 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1964 roku
- w sierpniu
- w 03 dniu miesiąca