Waclaw Martyniuk

Imię i nazwisko: Waclaw Martyniuk
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Waclaw Martyniuk - I kadencja 1991 - 1993
- Waclaw Martyniuk - II kadencja 1993 - 1997
- Waclaw Martyniuk - III kadencja 1997 - 2001
- Waclaw Martyniuk - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1949-10-11

Liczba glosow: 11339

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Bytom

Okreg wyborczy: 29 Gliwice

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-10-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 11339 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Bytom (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 29 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w październiku
- w 11 dniu miesiąca