Waldemar Andzel

Imię i nazwisko: Waldemar Andzel
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1971-09-17

Liczba glosow: 4257

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Czeladz

Okreg wyborczy: 32 Sosnowiec

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik socjalny

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1971-09-17 (Data urodzenia)
- posłowie z 4257 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Czeladz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 32 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik socjalny (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1971 roku
- w wrześniu
- w 17 dniu miesiąca