Waldemar Nowakowski

Imię i nazwisko: Waldemar Nowakowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1950-01-13

Liczba glosow: 4170

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Przemyslaw

Okreg wyborczy: 5 Torun

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier elektryk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-01-13 (Data urodzenia)
- posłowie z 4170 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Przemyslaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier elektryk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w styczniu
- w 13 dniu miesiąca