Waldemar Pawlak

Imię i nazwisko: Waldemar Pawlak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Waldemar Pawlak - X kadencja 1989 - 1991
- Waldemar Pawlak - I kadencja 1991 - 1993
- Waldemar Pawlak - II kadencja 1993 - 1997
- Waldemar Pawlak - III kadencja 1997 - 2001
- Waldemar Pawlak - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1959-05-09

Liczba glosow: 13202

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Model

Okreg wyborczy: 16 Plock

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-05-09 (Data urodzenia)
- posłowie z 13202 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Model (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 16 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w maju
- w 09 dniu miesiąca