Wieslaw Andrzej Szczepanski

Imię i nazwisko: Wieslaw Andrzej Szczepanski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Wieslaw Andrzej Szczepanski - II kadencja 1993 - 1997
- Wieslaw Andrzej Szczepanski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1960-01-06

Liczba glosow: 8253

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Chrosnica

Okreg wyborczy: 36 Kalisz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-01-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 8253 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Chrosnica (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 36 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w styczniu
- w 06 dniu miesiąca