Witold Gintowt-Dziewaltowski

Imię i nazwisko: Witold Gintowt-Dziewaltowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Witold Gintowt-Dziewaltowski - III kadencja 1997 - 2001
- Witold Gintowt-Dziewaltowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1949-11-01

Liczba glosow: 9389

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Drewnica

Okreg wyborczy: 34 Elblag

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-11-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 9389 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Drewnica (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 34 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w listopadzie
- w 01 dniu miesiąca