Witold Smialek

Imię i nazwisko: Witold Smialek
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: nie slubowal

Data slubowania: (postanowienie Marszalka z dn. 27-10-2007 w sprawie obsadzenia wygaslego mandatu)

Data urodzenia: 1971-10-03

Liczba glosow: 1157

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 13 Krakow

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: menadzer

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z nie slubowal (Data slubowania)
- posłowie z (postanowienie Marszalka z dn. 27-10-2007 w sprawie obsadzenia wygaslego mandatu) (Data slubowania)
- posłowie z 1971-10-03 (Data urodzenia)
- posłowie z 1157 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 13 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z menadzer (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1971 roku
- w październiku
- w 03 dniu miesiąca