Wladyslaw Stepien

Imię i nazwisko: Wladyslaw Stepien
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Wladyslaw Stepien - II kadencja 1993 - 1997
- Wladyslaw Stepien - III kadencja 1997 - 2001
- Wladyslaw Stepien - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1946-10-24

Liczba glosow: 10505

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Wrzawy

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: srednie policealne

Zawod/stanowisko: mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-10-24 (Data urodzenia)
- posłowie z 10505 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Wrzawy (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z srednie policealne (Wyksztalcenie)
- posłowie z mechanik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w październiku
- w 24 dniu miesiąca