Wojciech Olejniczak

Imię i nazwisko: Wojciech Olejniczak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Wojciech Olejniczak - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1974-10-04

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu od 26-10-2005

Liczba glosow: 31471

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Lowicz

Okreg wyborczy: 11 Sieradz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inz. ekonomii rolnictwa

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1974-10-04 (Data urodzenia)
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu od 26-10-2005 (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z 31471 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Lowicz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inz. ekonomii rolnictwa (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1974 roku
- w październiku
- w 04 dniu miesiąca