Wojciech Wilk

Imię i nazwisko: Wojciech Wilk
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1972-12-08

Liczba glosow: 5501

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Krasnik

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1972-12-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 5501 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Krasnik (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1972 roku
- w grudniu
- w 08 dniu miesiąca