Zbigniew Girzynski

Imię i nazwisko: Zbigniew Girzynski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1973-03-17

Liczba glosow: 8734

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Sierpc

Okreg wyborczy: 5 Torun

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: doktor nauk humanistycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1973-03-17 (Data urodzenia)
- posłowie z 8734 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Sierpc (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z doktor nauk humanistycznych (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1973 roku
- w marcu
- w 17 dniu miesiąca