Zbigniew Rynasiewicz

Imię i nazwisko: Zbigniew Rynasiewicz
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Zbigniew Rynasiewicz - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1963-04-10

Liczba glosow: 10354

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Grodzisko Dolne

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: historyk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-04-10 (Data urodzenia)
- posłowie z 10354 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Grodzisko Dolne (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z historyk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w kwietniu
- w 10 dniu miesiąca