Zbigniew Sosnowski

Imię i nazwisko: Zbigniew Sosnowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Zbigniew Sosnowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1963-10-12

Data wygasniecia mandatu: 2006-12-11

Liczba glosow: 5937

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Rypin

Okreg wyborczy: 5 Torun

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: mgr historii

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-10-12 (Data urodzenia)
- posłowie z 2006-12-11 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 5937 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Rypin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z mgr historii (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w październiku
- w 12 dniu miesiąca