Zbyszek Zaborowski

Imię i nazwisko: Zbyszek Zaborowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Zbyszek Zaborowski - II kadencja 1993 - 1997
- Zbyszek Zaborowski - III kadencja 1997 - 2001
- Zbyszek Zaborowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1958-02-26

Liczba glosow: 12643

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Wilamowice

Okreg wyborczy: 31 Katowice

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: politolog

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-02-26 (Data urodzenia)
- posłowie z 12643 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Wilamowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 31 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z politolog (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w lutym
- w 26 dniu miesiąca