Zygmunt Wrzodak

Imię i nazwisko: Zygmunt Wrzodak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Zygmunt Wrzodak - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1959-03-21

Liczba glosow: 18921

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Budy Zaklasztorne

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: technik mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-03-21 (Data urodzenia)
- posłowie z 18921 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Budy Zaklasztorne (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z technik mechanik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w marcu
- w 21 dniu miesiąca