Adolf Kita

Imię i nazwisko: Adolf Kita
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Adolf Kita - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Administracji i Wymiaru Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Rolnictwa

Okreg wyborczy: 18 Kalisz

Tytul/stopien naukowy: mgr praw i ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Administracji i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 18 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw i ekonomii (Tytul/stopien naukowy)