Aleksander Juszkiewicz

Imię i nazwisko: Aleksander Juszkiewicz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Aleksander Juszkiewicz - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Funkcja w Sejmie: Czlonek Rady Seniorow

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Rolnictwa

Okreg wyborczy: 45 Wroclaw

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Czlonek Rady Seniorow (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 45 Wroclaw (Okreg wyborczy)