Aleksander Rozmiarek

Imię i nazwisko: Aleksander Rozmiarek
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Aleksander Rozmiarek - II kadencja 1957 - 1961
- Aleksander Rozmiarek - III kadencja 1961 - 1965
- Aleksander Rozmiarek - IV kadencja 1965 - 1969
- Aleksander Rozmiarek - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Spraw Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 20 Gniezno

Tytul/stopien naukowy: mgr praw i wychowania fizycznego

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Spraw Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Gniezno (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw i wychowania fizycznego (Tytul/stopien naukowy)