Aleksander Zawadzki

Imię i nazwisko: Aleksander Zawadzki
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Aleksander Zawadzki - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Aleksander Zawadzki - II kadencja 1957 - 1961
- Aleksander Zawadzki - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 56 Sosnowiec

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 56 Sosnowiec (Okreg wyborczy)